Fabryka Innowacji

Accelerator

Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne powołała "Fabrykę Innowacji", w celu organizacji i obsługi powstawania innowacyjnych przedsięwzięć opartych na nowych technologiach.

Głównym problemem, przed jakim stają powstające firmy, jest zapewnienie im finansowania na wczesnym etapie rozwoju, praktycznie na etapie pomysłu. Fabryka Innowacji zamierza skoncentrować się na działaniach związanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii, innowacyjnych rozwiązań oraz rozwoju i wspieraniu projektów w wielu obszarach, między innymi: handel elektroniczny (e-Biznes), e-Pieniądz, e-Edukacja, ochrona środowiska, transport, energetyka.

Visit website

  • #FabrykaInnowacji
  • #Innowacje
  • #PolskiStartUp

+48 (22) 21 39 057

Our website uses cookies in order to provide you with a better user experience. By using our website you agree to our Privacy Policy.