Status venture

Investor

SATUS to Grupa podmiotów zarządzających funduszami seed i venture capital. Profil działalności SATUS ukierunkowany jest w szczególności na nowatorskie spółki we wczesnej fazie rozwoju, charakteryzujące się najwyższą stopą zwrotu, ale również najwyższym ryzykiem oraz równoczesne skupienie wszystkich działań organizacyjnych i finansowych na ograniczeniu ryzyka inwestycji.

Visit website

  • #inwestor
  • #inwestycje

+48 (22) 21 39 057

Our website uses cookies in order to provide you with a better user experience. By using our website you agree to our Privacy Policy.