Hackathon jako narzędzie do rekrutacji kandydatów i wprowadzania innowacji w firmie

Jul 24, 2016

Klientowi z branży Health&Wellness zależało na rozbudowie zespołu programistycznego w dziale R&D. Podczas prac przygotowawczych zidentyfikowano, że lekarze i pracownicy służby zdrowia są często użytkownikami końcowych produktów technologicznych, bardzo rzadko są jednak zaangażowani w proces ich powstawania. Skutkuje to często niepraktycznymi rozwiązaniami informatycznymi, na które poświęcono wiele środków, a i tak nikt z nich nie korzysta. Postanowiono więc zorganizować maraton projektowania, na którym oba światy - medyczny i informatyczny mogłyby skonfrontować swoje pomysły i pozyskać z rynku programistów do organizacji.

Jak zadbać o to, by idea hackathonu była dla wszystkich zrozumiała?

O ile dla programistów pojęcie hackathonu jest dobrze znane, to osobom spoza branży ciężko jest zrozumieć, na czym właściwie takie spotkanie polega. Pracownicy służby zdrowia poproszeni o dołączenie do wydarzenia często odmawiali tylko dlatego, że nie spotkali się z takim wyrażeniem nigdy wcześniej. Pierwszym problemem było więc utworzenie takich definicji, które dla wszystkich, nie tylko specjalistów komputerowych, byłoby zrozumiałe. Literatura oferuje różne opisy, jednak szybko uznano, że należy je jaśniej wyartykułować. Stworzono więc mini słownik, który zawierał m.in. takie wyrażenia jak: hackathon medyczny, akcelerator, użytkownik końcowy, hacker, otwarte innowacje, platforma innowacji.

Czas, miejsce i uczestnicy hackathonu

Czas i miejsce były również starannie wybrane, aby zbiegać się z doroczną konferencją dla lekarzy organizowaną przez klienta. Pozwoliło to na dotarcie to szerokiego grona odbiorców i zwiększyło zainteresowanie samym hackathonem. Na wydarzeniu pojawili się  więc oprócz programistów, znakomici lekarze, inżynierowie, graficy. Ogólnie w hackathonie wzięło udział 102 programistów, 9 grafików i inżynierów oraz 19 lekarzy.  Przez 2 dni pracowali oni w zespołach, wymieniali się pomysłami i opracowali prototypy produktów.

Co było celem hackathonu?

Głównymi założeniami była rekrutacja programistów oraz przyspieszenie i usprawnienie rozwiązań informatycznych w zakresie opieki zdrowotnej, które byłby jak najbardziej korzystne dla pacjentów wymagających stałego leczenia. Uznano, że najlepsze efekty burzy mózgów uzyska się tylko wtedy, kiedy temat i problem do rozwiązania będzie precyzyjnie przekazany, dlatego zdecydowano się skupić tylko na rehabilitacji. Często osoby po wypadkach lub z upośledzeniami ruchu muszą pogodzić się z myślą o wielomiesięcznych zabiegach, a dostęp do nich jest ograniczony lub przeznaczony dla osób, które potrzebują ich mniej. Hackathon miał więc rozwiązać ten patowy problem i zapewnić pacjentom jak największy komfort korzystania z prywatnej służby zdrowia.

Co udało się osiągnąć?

Pierwszego dnia dokonano rejestracji uczestników (programistów), sędziów, mentorów i innych wolontariuszy. Było to ponad 150 osób. Po krótkim powitaniu zaczęto formować zespoły, które utworzono względem wzajemnych interesów i uzupełniających zestawów umiejętności. Po przedstawieniu problemów uczestnicy mieli czas, by zadawać pytania ekspertom. Kolejny dzień polegał już na intensywnej pracy.

Wyniki hackathonu przeszły oczekiwania klienta. Oprócz prototypów produktów,  potencjalnych kandydatów do zasilenia zespołu R&D organizacja otrzymała coś więcej – zaangażowane zespoły, które pracują z sobą i ciągle wymieniają się pomysłami.

Jak stworzyć idealny hackathon – porady po wydarzeniu:

1. Wytłumaczyć interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym podstawowe definicje i zapewnić wsparcie naukowe w tym zakresie.

2. Aby uniknąć problemów komunikacyjnych należy przedstawić i używać języka z obu dziedzin – zarówno komputerowego, jak i medycznego.

3. Określić temat lub zdefiniować problem, który musi być rozwiązany.

4. Wybrać czas i miejsce, które będzie najlepiej pasować do wydarzenia.

5. Zaprosić hakerów, sponsorów, współpracowników itp., którzy przejawiają prawdziwe zainteresowanie tematem.

6. Przygotować pisemne umowy, które opisują oczekiwania i rezultaty dla wszystkich organizacji uczestniczących. Sporządzić umowy o prawach własności intelektualnej.

7. Zbierać i analizować wszystkie pomysły, jakie powstaną na hackathonie.