Regulamin

Korzystanie z portalu ChallengeRocket jest możliwe tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu. Proponujemy, żebyś uważnie zapoznał/ła się z poniższymi treściami.I. Akceptacja warunków Regulaminu

1. Odwiedzanie bądź korzystanie z serwisu ChallengeRocket jest jednoznaczne z akceptacją warunków zawartych w zakładkach: Regulamin, Społeczność i Polityka Prywatności.

2. W przypadku braku zgody na przestrzeganie warunków Regulaminu, Użytkownik powinien niezwłocznie opuścić stronę.

3. Akceptując Regulamin, Użytkownik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią lub posiada zgodę od rodziców bądź opiekunów prawnych do korzystania z serwisu. Użytkownik potwierdza również, że zobowiązuje się do przestrzegania i wykonywania warunków niniejszego Regulaminu.

4. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

5. Każdego Użytkownika serwisu ChallengeRocket obowiązuje aktualna wersja Regulaminu.

6. Dane szczegółowe Użytkowników (email, numer telefonu, CV) zarejestrowanych na portalu Challengerocket i startujących w hackathonach umieszczonych na platformie Challengerocket.com, będą udostępniane organizatorowi hackathonu wyłącznie w przypadkach gdy Użytkownik zarejestrował się na hackathon organizatora poprzez naciśniecie przycisku "Chcę wziąć udział", a jednocześnie: Użytkownik wygrał hackathon stacjonarny; Użytkownik przesłał swoją pracę/zgłoszenie na hackathon online; Użytkownik zatwierdził podczas rejestracji na hackathon - regulamin konkursu organizatora, w którym jest informacja dotycząca zgody na przekazanie danych szczegółowych Użytkownika już w momencie rejestracji na konkurs organizatora, niezależnie od dalszych procedur rejestracyjnych lub etapów konkursu.II. Zastrzeżenia

1. Administrator serwisu ChallengeRocket nie jest odpowiedzialny za materiały zamieszczone przez Użytkowników.

2. Materiały zamieszczone na stronie są udostępnienia w formie "tak jak jest" oraz "ze wszystkimi wadami".
III. Odpowiedzialność za treści udostępnianych przez Użytkowników

1. Administrator ChallengeRocket nie podnosi odpowiedzialności za informacje udostępniane przez Użytkowników.

2. Administrator serwisu nie zezwala na publikację następujących treści:

- przechowywanych lub przesyłanych w sposób nielegalny;

- zawierających informacje odnoszące się w sposób obraźliwy do osoby lub grupy osób w oparciu o religię, kolor skóry, pochodzenia etniczne, płeć, orientację seksualną, wiek lub niepełnosprawność;

- posługujących się wulgarnym lub obscenicznym językiem;

- promujących przemoc bądź pornografię;

- zawierających wirusy komputerowe;

- opartych na spamie, "łańcuszkach" albo niechcianej reklamie komercyjnej;

- ujawniających dane osobowe osób trzecich.

3. Treści udostępniane przez Użytkowników są jawne i widoczne dla wszystkich odwiedzających serwis challengerocket.com, w szczególności personalna strona uczestnika (challengerocket.com/pl/login) wraz z jego projektami.IV. Linki

1. Administrator ChallengeRocket zastrzega sobie prawo do umieszczanie w serwisie linków odnoszących się do zewnętrznych stron internetowych.

2. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści powiązane ze wspomnianymi stronami.

3. Korzystanie z linków do zewnętrznych stron odbywa się na własne ryzyko Użytkowników.V. Własność intelektualna

1. Właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej do prac i utworów stworzonych na potrzeby portalu ChallengeRocket pozostają Użytkownicy.

2. Użytkownicy oświadczają, że zgłaszane przez nich prace są ich autorstwa  i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Użytkownicy oświadczają także, iż przyjmują na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec serwisu ChallengeRocket, a powstałych w związku z realizacją przez Użytkownika działalności gospodarczej lub zawodowej w oparciu o Projekt przygotowany na potrzeby serwisu.

3. Użytkownicy udzielają portalowi ChallengeRocket zgody na utrwalanie ich wizerunku na materiałach foto i wideo w celach promocyjnych przez nieokreślony okres czasu, bez ograniczeń i bez wynagrodzenia.

4. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie wszelkich fotografii ukazujących Projekty, które zostały stworzone na potrzeby Konkursu dla celów wewnętrznych oraz promocyjnych.VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin serwisu ChallengeRocket będzie przez cały czas dostępny na stronie internetowej:

 /pl/pages/regulamin.html.


2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady funkcjonowania portalu ChallengeRocket.

3. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.), udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem serwisu www.challengerocket.com jest ChallengeRocket Sp. z o.o. Zbiór użytkowników serwisu podlega rejestracji prowadzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Naruszenie przez Użytkownika portalu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, upoważnia Administratora ChallengeRocket do zablokowania danego Użytkownika bez możliwości odwołania.

+48 535 980 986

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Korzystając ze strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.