Apply for this job

Before taking the challenge fill in this short form

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest ChallengeRocket Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (adres: Pl. Wolności 13/2, 35-073, +48 695 520 111, office@challengerocket.com). Na warunkach wyrażonej przez Ciebie zgody (w zw. z art. 6 ust. 1 lit a. RODO) dane przetwarzane będą w celu prowadzenia procesów rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia dodatkowych zgód do celów przyszłych rekrutacji lub wysyłki informacji o prowadzonych przez Nas innych procesach rekrutacyjnych do momentu cofnięcia zgody. Podane przez Ciebie dane mogą być udostępniane Partnerowi Administratora w celu oceny aplikacji. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do złożenia aplikacji. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz w każdym czasie cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzania. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych osobowych oraz posiadanych przez Ciebie uprawnieniach znajdziesz w Polityce Prywatności.