Education

  • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

    Midwifery

    Date 2016-2019