ChallengeRocket


Opis projektu

Ogłoszenia i przetargi
Zapytanie ofertowe nr 1/POPW.01.01.02-18-0013/17

Usługa koordynowania i zarządzania projektem dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W związku z planowanym do realizacji projektem pn. „Innowacyjna platforma do rekrutacji specjalistów z branży IT -Challengerocket.com”, POPW.01.01.02-18-0013/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, CHALLENGEROCKET Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: usługę polegającą na koordynowaniu i zarządzaniu projektem dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami, udostępnionymi w plikach poniżej.

2017-08-09

Zapytanie ofertowe nr 1/POPW.01.01.02-18-0013/17 - Informacja o wyborze

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 1/POPW.01.01.02-18-0013/17 z dn. 09.08.2017, dotyczącego realizacji zamówienia - Usługa polegająca na koordynowaniu i zarządzaniu projektem dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ChallengeRocket Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szczegoły w zakresie wyboru wykonawcy udostępniono poniżej:

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 1/POPW.01.01.02-18-0013/17 z dn. 09.08.2017, dotyczącego realizacji zamówienia - Usługa polegająca na koordynowaniu i zarządzaniu projektem dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Innowacyjna platforma do rekrutacji specjalistów z branży IT - Challengerocket.com”, POPW.01.01.02-18-0013/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, ChallengeRocket Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez: Stowarzyszenie Klaster Doradztwa Gospodarczego (NIP: 8133689163, REGON: 181088780)

2017-08-17

Zapytanie ofertowe nr 2/POPW.01.01.02-18-0013/17

Usługa świadczona na stanowisku: Sales Senior Manager

W związku realizowanym projektem pn. „Innowacyjna platforma do rekrutacji specjalistów z branży IT - Challengerocket.com”, POPW.01.01.02-18-0013/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, CHALLENGEROCKET Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: usługi świadczone na stanowisku Sales Senior Manager.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami, udostępnionymi w plikach poniżej.

2017-08-23

Zapytanie ofertowe nr 2/POPW.01.01.02-18-0013/17 - Informacja o wyborze

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 2/POPW.01.01.02-18-0013/17 z dn. 23.08.2017, dotyczącego realizacji zamówienia - Usługa świadczona na stanowisku Sales Senior Manager, ChallengeRocket Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, informuje, iż w ramach ogłoszonego postępowania nie wpłynęły żadne oferty, w związku z czym nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami udzieli zamówienia "z wolnej ręki".

2017-08-31

Zapytanie ofertowe nr 3/POPW.01.01.02-18-0013/17

Zakup i dostawa infrastruktury IT

W związku z realizowanym projektem pn. „Innowacyjna platforma do rekrutacji specjalistów z branży IT - Challengerocket.com”, POPW.01.01.02-18-0013/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, CHALLENGEROCKET Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 46, lok. 108A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:
- zakup i dostawa 5 szt. mobilnych urządzeń komputerowych typu laptop, 
- zakup i dostawa 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego (skaner + drukarka) do prac biurowych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami, udostępnionymi w plikach poniżej.

2017-12-06

Zapytanie ofertowe nr 3/POPW.01.01.02-18-0013/17 - Informacja o wyborze

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 3/POPW.01.01.02-18-0013/17 z dn. 06.12.2017, dotyczącego realizacji zamówienia - Zakup i dostawa infrastruktury IT, ChallengeRocket Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, informuje, iż w ramach ogłoszonego postępowania nie wpłynęły żadne oferty, w związku z czym nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami udzieli zamówienia "z wolnej ręki".

2017-12-14

Zapytanie ofertowe nr 4/POPW.01.01.02-18-0013/17

Opracowanie szczegółowej strategii działania oraz wsparcia w zakresie: content marketingu, social media, SEO, Public Relations, zarządzania kampaniami PPC/PPL

W związku z realizowanym projektem pn. „Innowacyjna platforma do rekrutacji specjalistów z branży IT - Challengerocket.com”, POPW.01.01.02-18-0013/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, CHALLENGEROCKET Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 46, lok. 108A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: opracowanie szczegółowej strategii działania oraz wsparcia w zakresie: content marketingu, social media, SEO, Public Relations, zarządzania kampaniami PPC/PPL.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami, udostępnionymi w plikach poniżej.

2017-12-12

Zapytanie ofertowe nr 4/POPW.01.01.02-18-0013/17 - Informacja o wyborze

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 4/POPW.01.01.02-18-0013/17 z dn. 12.12.2017, dotyczącego realizacji zamówienia -  Opracowanie szczegółowej strategii działania oraz wsparcia w zakresie: content marketingu, social media, SEO, Public Relations, zarządzania kampaniami PPC/PPL, ChallengeRocket Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, informuje, iż w ramach ogłoszonego postępowania nie wpłynęły żadne oferty, w związku z czym nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami udzieli zamówienia "z wolnej ręki".

2017-12-29

Zapytanie ofertowe nr 5/POPW.01.01.02-18-0013/17

Opracowanie szczegółowej strategii działania oraz wsparcia w zakresie: content marketingu, social media, SEO, Public Relations, zarządzania kampaniami PPC/PPL

W związku z realizowanym projektem pn. „Innowacyjna platforma do rekrutacji specjalistów z branży IT - Challengerocket.com”, POPW.01.01.02-18-0013/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, CHALLENGEROCKET Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 46, lok. 108A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: opracowanie szczegółowej strategii działania oraz wsparcia w zakresie: content marketingu, social media, SEO, Public Relations, zarządzania kampaniami PPC/PPL.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami, udostępnionymi w plikach poniżej.

2017-12-31

Zapytanie ofertowe nr 5/POPW.01.01.02-18-0013/17 - Informacja o wyborze

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 5/POPW.01.01.02-18-0013/17 z dn. 31.12.2017, dotyczącego realizacji zamówienia -  Opracowanie szczegółowej strategii działania oraz wsparcia w zakresie: content marketingu, social media, SEO, Public Relations, zarządzania kampaniami PPC/PPL, ChallengeRocket Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, informuje, iż w ramach ogłoszonego postępowania nie wpłynęły żadne oferty, spełniające kryteria określone w Zapytaniu ofertowym, w związku z czym nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami udzieli zamówienia "z wolnej ręki".

2018-01-30

Zapytanie ofertowe nr 6/POPW.01.01.02-18-0013/17

Rozbudowa technologiczna platformy Challengerocket

W związku z realizowanym projektem pn. „Innowacyjna platforma do rekrutacji specjalistów z branży IT - Challengerocket.com”, POPW.01.01.02-18-0013/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, CHALLENGEROCKET Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 46, lok. 108A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:


Rozbudowa technologiczna platformy Challengerocket składająca się z 4 części:
1. Dodanie kontentu dotyczącego zadań programistycznych
2. Rozbudowa platformy o mechanizm auto-adaptacji poziomu trudności na podstawie dostarczonej specyfikacji
3. Dodanie zaawansowanego systemu raportowego dla rekrutera
4. Dodanie modułu oceny struktury kodu programistycznego w oparciu o metody sztucznej inteligencji

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami, udostępnionymi w plikach poniżej.

2018-02-14

Zapytanie ofertowe nr 6/POPW.01.01.02-18-0013/17 - Informacja o wyborze

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 6/POPW.01.01.02-18-0013/17 z dn. 14.02.2018, dotyczącego realizacji zamówienia - Rozbudowa technologiczna platformy Challengerocket składająca się z 4 części, ChallengeRocket Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szczegoły w zakresie wyboru wykonawcy udostępniono poniżej:

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 6/POPW.01.01.02-18-0013/17 z dn. 14.02.2018, dotyczącego realizacji zamówienia - Rozbudowa technologiczna platformy Challengerocket składająca się z 4 części, „Innowacyjna platforma do rekrutacji specjalistów z branży IT - Challengerocket.com”, POPW.01.01.02-18-0013/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, ChallengeRocket Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez: PROCOD TOMASZ NOWAKOWSKI (NIP: 7542692618), ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław

2018-02-23