bankITup - Dane rządzą!

CURRENT STATUS

Completed

SEE RESULTS

Thanks to all Participants!

bankITup - Dane rządzą!

Back

AI_stock

Project description

AI_stock przyspiesza wyszukiwanie wiadomości, które mogą mieć wpływ na obserwowane zmiany na giełdzie poprzez agregowanie oraz streszczanie wiadomości o obserowowanych spółkach z różnych źródeł. Dodatkowo dostarcza informacji dotyczących wydźwięku poszczególnych artykułów, słów kluczowych oraz podmiotów, których dotyczy, co pozwala na sprawne przeglądanie dużej liczby artykułów w jednym miejscu.

Comments (1)

  1. m

    manissoe

    semangat garuda!