bankITup - Dane rządzą!

CURRENT STATUS

Completed

SEE RESULTS

Thanks to all Participants!

bankITup - Dane rządzą!

Back

Gravity

Project description

Zaproponowane rozwiązanie opiera się na modelu grawitacyjnym polegającym na tym, że planety wytwarzają pole grawitacyjne, które przyciąga mniejsze obiekty. W naszym przypadku planetami są istniejące restauracje, które wytwarzają strefę przyciągania klientów. Siła przyciągania zależy od masy, która jest oceną lokalu z Google Places. Dodatkowo aplikacja umożliwia sprawdzenie siły oddziaływania innych lokali w dowolnym miejscu na mapie. Wynik ten możemy interpretować jako ryzyko inwestycyjne. To wszystko, w połączeniu z wizualizacją stref wpływów, umożliwia inwestorom znalezienie idealnego miejsca na lokal gastronomiczny wraz z oceną ryzyka.

Comments (2)