bankITup - Dane rządzą!

CURRENT STATUS

Completed

SEE RESULTS

Thanks to all Participants!

bankITup - Dane rządzą!

Back

HUMAN_FACTOR

Project description

Dane finansowe firm są często łatwo dostepne i nie dają pełnej informakcji o jej kondycji. Nie można przecież zapomnieć o kadrze zarządzającej, a także pozostałych pracownikach. Z takim założeniem powstał projekt HUMAN_FACTOR. Narzedzię ma analizować dane dostępne na biznesowych portalach społecznościowych i tworzyc raporty porównawcze. Dodatkowo zmieżyliśmy atrakcyjność oferowanych benefitów pozapłacowych jako narzędzia przyciągania specjalistów do firmy, a także otrzymane dotacje unijne jako wyznacnik zaufania do przedsiębiorstwa.