#SustainHack

CURRENT STATUS

Ogłoszenie zwycięzców

SEE RESULTS

Thanks to all Participants!

SEE RESULTS

#SustainHack

Back

Głuchy nie głupi.

Project description

Projekt opisuje problem kompatybilności polskiego języka migowego a języka polskiego. Przedstawia pomysł ułatwienia w dostępie do usług bankowych dla osób z upośledzeniami słuchu.