bankITup - "Bank 2030"

CURRENT STATUS

Completed

SEE RESULTS

Thanks to all Participants!

bankITup - "Bank 2030"

Back

BEZEK

Project description

Bot z wykorzystaniem AI, który pomaga konsultantom helpdesk odpowiadać na pytania klientów, a przy okazji proponować nowe produkty