bankITup - "Bank 2030"

CURRENT STATUS

Completed

SEE RESULTS

Thanks to all Participants!

bankITup - "Bank 2030"

Back

PAYA

Project description

Integrujemy, Łączymy, Agregujemy.
Strona Internetowa: http://payassistant.pl
Asystent Głosowy: https://paya-assistant.herokuapp.com/

Informacje na temat Twoich płatności mogą znaleźć się teraz w jednym miejscu. Wspólnie z dostawcami usług zadbamy o to żebyś nie zapomniał o opłaceniu zamówienia w sklepie internetowym, rachunku za prąd czy faktury która dotarła do Ciebie na maila.

PAYA

to wspólny, jednolity punkt dostępu do historii płatności i ich realizacji. Udostępniając API tworzymy ekosystem - umożliwi to rozwiązywanie problemów za pomocą dodatkowych aplikacji dostarczanych przez firmy trzecie.


Chcemy aby rozproszone informacje na temat płatności były dostępne z jednego miejsca:

  • dla użytkownika - aby mógł szybko zrealizować płatność,
  • dla dostawcy usług - aby mógł budować przewagę nad konkurencją,
  • dla aplikacji firm zewnętrznych - aby mogli rozwiązywać specyficzne problemy pomagając innym.

Użytkownicy indywidualni za darmo mogą wykorzystywać aplikacje ekosystemu PAYA. Opłaty zamierzamy pobierać za dostęp do danych (API), raporty i wyniki analiz.

Już teraz możemy integrować się z dostawcami usług. W 2018 roku chcemy wykorzystać Open Banking podyktowany wymaganiami PSD2. Następnie analiza danych umożliwia nam odnajdywanie nieznanych dotąd korelacji pomiędzy wykonywanymi płatnościami. A rozwój w kierunku uczenia się zachowań użytkownika, ma na celu zaproponowanie mu optymalizacji finansowych.

Podczas hackathonu stworzyliśmy dwie aplikacje, wykorzystujące udostępnione API dające dostęp do zagregowanych danych. To rozwiązania który chcemy w przyszłości prezentować jako przykład "third-party application":

  • Strefa użytkownika. Umożliwia podgląd oczekujących płatności oraz ich realizację metodą "one click payment".
  • Asystent Mobilny. To aplikacja na telefon pełniąca rolę asystent głosowego. Komunikując się z użytkownikiem w języku polskim umożliwia szybkie opłacenie oczekujących płatności.