Smart City Hackathon
Wizja Rozwoju

CURRENT STATUS

Winners announcement

SEE RESULTS

Thanks to all Participants!

Smart City Hackathon Wizja Rozwoju

Back

Aplikacja ParkON

Project description

System ułatwiający parkowanie w mieście