Smart City Hackathon
Wizja Rozwoju

CURRENT STATUS

Winners announcement

SEE RESULTS

Thanks to all Participants!

Smart City Hackathon Wizja Rozwoju

Back

City Consultant

Project description

Ludzie chcą mieć poczucie sprawstwa. To jedna z podstawowych potrzeb człowieka, zaraz obok potrzeby szacunku i bezpieczeństwa. Współczesne metody zarządzania bazują na wiedzy, że człowiek nie tylko mocniej angażuje się, ale też bardziej docenia pomysły, w tworzeniu których sam uczestniczy.

W Gdańsku mamy prawie 500 tys. mieszkańców, a w konsultacjach społecznych bierze udział ok. 100 osób. Pomyślmy o skali mieszkańców, którzy żyjąc w świecie kreowanym przez nas pozostają niemi.

Proponowane przez nas narzędzie, gotowe do wdrożenia na każdym etapie procesu projektowego, umożliwia poznanie i analizę opinii mieszkańców. Wykorzystując algorytmy uczenia się oraz sieci neuronowe dajemy władzom miasta możliwość świadomego badania nastrojów społecznych, trafnego przygotowania projektów publicznych oraz wspierania procesu konsultacji społecznych.

Analizując opinie dotyczące kierunków rozwoju miasta, pojawiające się w różnych miejscach w sieci, oraz agregując je i klasyfikując, dostarczamy samorządom narzędzia ewaluacji wdrażanych rozwiązań. Samoucząca się platforma ocenia wypowiedzi pod względem nacechowania emocjonalnego, z każdym kolejnym komentarzem trafniej oceniając nastroje społeczne.

Aktywne uczestnictwo w kreowaniu przestrzeni publicznej wpływa pozytywnie na jakość życia mieszkańców, zwiększa konkurencyjność miasta oraz wprowadza dialog społeczny na nową płaszczyznę, w której każdy jest słyszany.