UEK Hack Cup

CURRENT STATUS

Completed

SEE RESULTS

Thanks to all Participants!

UEK Hack Cup

Back

Organizer Wydarzeń UEK

Project description

Aplikacja ma na celu umożliwienie społeczności akademickiej dostępu do informacji na temat wszystkich wydarzeń odbywających się na terenie uczelni lub związanych z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, które będą zatwierdzane przez administratora w celu weryfikacji rzetelności informacji i uniknięcie wprowadzenia fałszywych treści. Użytkownik poprzez aplikacje będzie posiadać możliwość przeglądania wydarzeń w poszczególnych terminach z możliwością sortowania ich przez wybranie kategorii ( IT, ekonomia, samorząd, rozrywka, charytatywne, sportowe) z możliwością rozszerzenia. Na głównym ekranie interfejsu są wyświetlone odpowiednie wydarzenia. Interfejs jest wygodny w użyciu. Każda kategoria posiada odrębny kolor, co umożliwia odróżnienie poszczególnych wydarzeń. Po kliknięciu w dane wydarzenie wysuwa się jego szczegółowy opis. Główna strona jest skonkretyzowana - początkowo wyświetlane są nazwy wydarzenia z datami w których się odbywają. Dopiero po kliknięciu w tytuł wydarzenia wyświetlają się szczegółowe informacje. Ponad to użytkownik ma prawo dodawania do ulubionych wybranych przez siebie wydarzeń, które będą przechowywane w lokalnej pamięci urządzenia. Jest to znacznym ułatwieniem dla użytkowników, ponieważ bez potrzeby tworzenia konta, mają możliwość zapisu interesującego ich wydarzenia na swoim urządzeniu i wyświetlenia ich w późniejszym terminie. Dodatkowo aplikacja posiada możliwość deklaracji wzięcia udziału w wydarzeniu. Pozyskane dzięki tej funkcji statystyki będą pomocne zarówno dla organizatorów jak i pozostałych użytkowników. Aplikacja jest mobilna i bardzo wygodna w użyciu. Interfejs jest przystosowany do korzystania z niego na urządzeniach o różnej rozdzielczości. Dodatkowo wysuwający się z lewej strony panel ułatwi wyszukanie konkretnego wydarzenia przy użyciu jego nazwy lub jej fragmentu. Opcja ta, ze względu na estetykę aplikacji wymieniona wyżej funkcjonalność na chwilę obecną będzie dostępna tylko dla użytkowników korzystających z urządzeń o rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1010px. Pierwsza pozycja w panelu służy dodaniu własnego wydarzenia przez użytkownika– po pierwszym kliknięciu rozwinie się opis wraz z ikoną przekierowującą do formularza dodającego. Aby wydarzenie zostało wysłane do bazy, musi przejść poprawnie walidację. Wszystkie wydarzenia zapisywane są za pomocą technologi stworzonej przez Google, Firebase. Jest to narzędzie, dzięki któremu aplikacja uniknie bugów, a wydarzenia będą natychmiast aktualizowane.

Przyszłe funkcjonalności:

Aplikacja posiada duże możliwości rozszerzenia jej funkcjonalności. Przedstawiony przez nas prototyp nie uwzględnia wszystkich naszych pomysłów. Rekomendujemy dodać możliwość przekierowania na odpowiednią stronę wydarzenia. Kolejnym pomysłem jest dodanie następnej ikony znajdującym w lewym rogu, dzięki któremu aplikacją będzie pobierać plan zajęć. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik bez konieczności opuszczania aplikacji będzie mógł sprawdzić czy wybrane wydarzenie nie koliduje z jego zajęciami na studiach.

@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120% } @page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120% }