UEK Hack Cup

CURRENT STATUS

Completed

SEE RESULTS

Thanks to all Participants!

SEE RESULTS

UEK Hack Cup

Jak aplikować

JAK ZGŁOSIĆ PROJEKT DO KONKURSU?


1. Stwórz ideę rozwiązania, która realizuje cele konkursu i jest odpowiedzią na postawione wyzwania.


2. Zaprezentuj projekt w jednej z poniższych form:   • filmu wideo trwającego nie dłużej niż 3 minuty (plik wideo lub link do serwisu wideo, w którym został opublikowany, np. youtube.com lub vimeo.com),
  • dokumentu tekstowego lub prezentacji (w formacie PDF), z jednoczesnym ograniczeniem ich objętości - dla dokumentu tekstowego 3 strony A4, dla prezentacji - 10 slajdów,
  • prototypu aplikacji mobilnej bądź webowej wraz z krótkim opisem pomysłu/idei w postaci dokumentu tekstowego lub prezentacji z zastrzeżeniem w.w. ograniczeń co do maks. objętości ich treści.


3. Kliknij na button "Chcę wziąć udział", wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij swój projekt w terminie 08.05-18.06.2017r.


4. Zgłoszenia przesyłane mogą być zarówno w języku polskim jak i angielskim.