UEK Hack Cup

CURRENT STATUS

Completed

SEE RESULTS

Thanks to all Participants!

UEK Hack Cup

Jak aplikować

JAK ZGŁOSIĆ PROJEKT DO KONKURSU?


1. Stwórz ideę rozwiązania, która realizuje cele konkursu i jest odpowiedzią na postawione wyzwania.


2. Zaprezentuj projekt w jednej z poniższych form:   • filmu wideo trwającego nie dłużej niż 3 minuty (plik wideo lub link do serwisu wideo, w którym został opublikowany, np. youtube.com lub vimeo.com),
  • dokumentu tekstowego lub prezentacji (w formacie PDF), z jednoczesnym ograniczeniem ich objętości - dla dokumentu tekstowego 3 strony A4, dla prezentacji - 10 slajdów,
  • prototypu aplikacji mobilnej bądź webowej wraz z krótkim opisem pomysłu/idei w postaci dokumentu tekstowego lub prezentacji z zastrzeżeniem w.w. ograniczeń co do maks. objętości ich treści.


3. Kliknij na button "Chcę wziąć udział", wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij swój projekt w terminie 08.05-18.06.2017r.


4. Zgłoszenia przesyłane mogą być zarówno w języku polskim jak i angielskim.