UEK Hack Cup

CURRENT STATUS

Completed

SEE RESULTS

Thanks to all Participants!

SEE RESULTS

UEK Hack Cup

Back

UEK APP

Project description

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów i pracowników uczelni, stosując niezwykle proste i intuicyjne rozwiązania, których funkcjonalności doceni każdy użytkownik, wnieść możemy na Uniwersytet nieocenioną wartość dodaną. Dlaczego Uczelni, której wykształcenie daje solidne przygotowanie do pracy zawodowej, nie dodać jeszcze epitetów: nowoczesna i najbardziej innowacyjna w kraju? Praca ta przedstawia projekt aplikacji, która, mamy nadzieję, dzięki zastosowanym rozwiązaniom może udoskonalić pracę dziekanatów, wydziałów i administracji, usprawnić działalność kół naukowych, a przede wszystkim ułatwić aktywne studiowanie wszystkim studentom naszej Uczelni.

Za główny cel powstania tej aplikacji uznajemy stworzenie każdemu studentowi spersonalizowanego, mobilnego kalendarza. Będzie można odnaleźć w nim informacje dotyczące zarówno spraw stricte uczelnianych, poprzez organizowane na Uniwersytecie seminaria, aż do wydarzeń kulturalnych i sportowych. Uważamy, że dostęp do takiego narzędzia, jest w stanie zdecydowanie zwiększyć poczucie zaangażowania i przynależnoś- ci każdego studenta do społeczności uczelnianej oraz ułatwić jego kontakt z jednostkami organizacyjnymi uczelni. Kalendarz oraz aplikacja będzie posiadać wbudowane powiadomienia.