HackArt

Current status
Completed See the winners

 • Location Warsaw, Poland
 • Duration 01.03.16-04.07.16
 • Prize pool 25 000 PLN

FAQ

Should you have any questions please reach us at  office@challengerocket.com. Put [HackArt] to the topic of your email.

More questions?

office@challengerocket.com

Get in touch

 1. Co to jest konkurs online?

  Konkurs online polega na samodzielnym napisaniu projektu i nadesłaniu go organizatorom w wyznaczonym terminie. Taka forma konkursu pozwala na udział szerszego grona osób – odległość i kwestie logistyczne nie są ograniczeniem.

 2. Kto jest organizatorem konkursu?

  Organizatorem konkursu jest platforma ChallengeRocket.com we współpracy z Teatrem Syrena, Narodową Galerią Sztuki - Zachęta, Muzeum Warszawy oraz Orkiestra Sinfonia Varsovia.

 3. Kto może wziąć udział w konkursie?

  Udział w konkursie może wziąć każda osoba posiadająca adekwatną do specyfiki konkursu wiedzę i umiejętności, jak również drużyny złożone z maksymalnie 4 uczestników. Do rywalizacji zapraszamy także przedstawicieli firm.

 4. Czy udział w konkursie jest płatny?

  Nie, udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 5. W jakiej technologii powinien zostać wykonany projekt?

  Rozwiązanie może zostać wykonane w dowolnej technologii (np. Android, iOS, aplikacja webowa itp.).

 6. Czy do konkursu mogę zgłosić aplikację, której jestem współautorem?

  Tak, do konkursu mogą być zgłaszane prace grupowe lub indywidualne. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że zrealizowany na cele konkursu projekt jest jego autorstwa lub współautorstwa (w przypadku pracy zespołowej) i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Tym samym uczestnik przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora konkursu.

 7. Czy do konkursu można zgłosić istniejące już aplikacje?

  Istnieje możliwość zgłoszenia już działających aplikacji pod warunkiem, że zostaną one dostosowane do tematyki konkursowej.

 8. Ile zgłoszeń może wysłać jeden uczestnik?

  Uczestnik może pracować podczas HackArtu nad dowolną liczbą projektów (wiele zgłoszeń), o ile poszczególne prace znacząco różnią się koncepcyjnie od siebie.

 9. Kto może głosować na projekty?

  Głosowanie na projekty odbędzie się na stronie internetowej konkursu - www.hackart.challengerocket.com. Na aplikacje głosować mogą wszyscy użytkownicy posiadający konto na Challengerocket.com.

 10. Co jest nagrodą główną w konkursie?

  Nagrodą główną jest nagroda pieniężna w wysokości 10 000PLN, a łączna pula nagród wynosi 25 000PLN. Szczegóły dotyczące nagród znajdują się na stronie www.hackart.challengerocket.com w zakładce Nagrody.

+48 (22) 21 39 057

Our website uses cookies in order to provide you with a better user experience. By using our website you agree to our Privacy Policy.