HackArt

CURRENT STATUS

Completed

SEE RESULTS

Thanks to all Participants!

Back

CultureTalk

Project description

Dzięki CultureTalk możemy łatwo nawiązywać rozmowy i dyskusje dot. kultury i wydarzeń. Pozwala rejestrować instytucje i wydarzenia poprzez interfejs aplikacji webowej, jednocześnie umożliwiając - dzięki aplikacji na systemy Android - przeglądanie i wyszukiwanie wydarzeń przez użytkowników. Stos technologiczny: Java, PostgreSQL, SpringBoot, JPA, Hibernate, REST, Thymeleaf, Bootstrap, Android.