UEK Hack Cup

CURRENT STATUS

Completed

SEE RESULTS

Thanks to all Participants!

UEK Hack Cup

Back

Praca dyplomowa użyteczna dla przedsiębiorców

Project description

            Model omawianej współpracy między Uniwersytetem, a lokalnym otoczeniem, wspierającym powstawanie prac wdrożeniowych, polegałby na poszukiwaniu przedsiębiorców, organizacji chętnymi do kooperacji, którzy przedstawiliby swoje oczekiwania i ewentualnie sformułowali tematy prac dyplomowych ukierunkowanych na eliminowanie ich konkretnych problemów. Poniżej bardziej szczegółowo przedstawiono przebieg owego projektu, w formie pięciu etapów.

PRZEBIEG

ETAP I Poszukiwanie zainteresowanych firm

Poszukiwanie firm, przedsiębiorców, organizacji społecznych itp., chętnych do współpracy z uczelnią i studentami. Po analizie lokalnego rynku, można stworzyć bazę zainteresowanych organizacji i ewentualnie proponowanych przez nie tematów prac, rozwiązujących w pewnym stopniu ich potrzeby czy pomocnych we wprowadzeniu czegoś nowego, świeżego, innowacyjnego. Jedną z dróg jest wystosowanie zaproszenia drogą mailową lub kontakt telefoniczny czy osobisty.

ETAP II Weryfikacja studentów

Studenci chętni do podjęcia współpracy z wybraną firmą, celem stworzenia niejako na jej potrzeby pracy dyplomowej (w tym prac wdrożeniowych), będą mogli zgłosić swój udział i  w zależności od tego jak wiele firm, organizacji i innych podmiotów wyraziłoby chęć współpracy, tak dużo studentów miałoby szansę podjęcia współpracy. Kluczowe znaczenie przy ich weryfikacji, w razie licznych zgłoszeń i niewystarczającej ilości zainteresowania ze strony przedsiębiorców, miałyby wyniki w nauce (średnia ocen z ubiegłego roku akademickiego). Najlepsi studenci z danego kierunku, miałoby możliwość stworzyć coś użytecznego dla danej firmy, wedle jej potrzeb. Pracodawcy zadowoleni z wyników i postępów z pewnością byliby skłonni zaproponować praktykę, staż a nawet stałe zatrudnienie młodym, ambitnym ludziom, którzy już wnieśli coś do ich przedsiębiorstwa.

ETAP III Nawiązywanie kontaktów uczelnia (promotor) - firma / student - firma

Etap ten miałby się opierać na nawiązaniu kontaktu promotora danego studenta lub samego studenta z przedstawicielem zainteresowanej firmy, celem poznania jej potrzeb i sformułowania tematu pracy i zakresu ewentualnych badań.

ETAP IV Współpraca i koordynacja w pisaniu pracy i pracach wdrożeniowych

Na tym etapie student jak każdy inny tworzy swoja pracę dyplomową przy pomocy, koordynacji promotora, a dodatkowo przy współpracy z wybraną firmą. Postępy jej tworzenia, pojawiające się pytania i wątpliwości mogłaby rozwiać firma, której z pewnością zależałoby aby praca w końcowej fazie stała się dla nich użyteczna i wniosła coś do ich przedsiębiorstwa. W obecnej dobie przepływu informacji nie byłoby konieczności umawiania się na osobiste rozmowy, lecz chociażby drogą mailową przedstawianie rezultatów i wymiana spostrzeżeń. Jeśli dana instytucja wyraziłaby zgodę (z czym zazwyczaj nie ma problemu), student mógłby korzystać ze zgromadzonych przez nią informacji, danych aby jak najlepiej spełnić oczekiwania i nauczyć sie czegoś nowego.

ETAP V Praktyki, staże, zatrudnienie

            Po pozytywnej ocenie promotora, obronieniu pracy dyplomowej, firma na której rzecz tworzona była praca z pewnością wykaże zainteresowanie młodym człowiekiem, który stworzył coś użytecznego na jej potrzeby, wykazał aktywność i samodzielność (co jest dziś niezwykle cenione przez pracodawców). Efektem takiej współpracy mogłaby być praktyka, staż i ewentualne późniejsze zatrudnienie studenta.

            Proponowany projekt "Praca dyplomowa użyteczna dla przedsiębiorców", to innowacyjne rozwiązanie, którego celem jest zwiększenie aktywności i samodzielności studentów oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy już podczas studiowania. Szybsze znajdywanie zatrudnienia, dzięki współpracy z daną firmą przy tworzeniu swojej pracy dyplomowej przez studenta, podniesie atrakcyjność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zarówno wśród przyszłych aplikantów jak i przedsiębiorców.