UEK Hack Cup

CURRENT STATUS

Completed

SEE RESULTS

Thanks to all Participants!

SEE RESULTS

UEK Hack Cup

Back

Konsultacje z profesorami

Project description

            W obszarze edukacji wyższej upowszechniają się tendencje globalizacyjne, takie jak masowość czy komercjalizacja. Wiedza i edukacja jako trzonowe wartości dla rozwoju innowacyjnej gospodarki, zasługują na wyjątkowe traktowanie. To one gwarantują utworzenie społeczeństwa o cechach przedsiębiorczych oraz państwa z szerokim dorobkiem technologicznym.

            Faktem jest, że okres w którym samo posiadanie dyplomu zapewniało awans społeczny dawno przeminął, obecnie władanie nim stało się masowe, dlatego też ich ranga coraz bardziej traci na znaczeniu.

            Projekt "Konsultacje z profesorami", polega na indywidualnych spotkaniach przedstawicieli firm czy różnego rodzaju organizacji z profesorami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, celem uzyskania sugestii dotyczących proponowanych na dane stanowisko studentów/absolwentów, których wiedza i umiejętności są pożądane, spełniają warunki.

            Korzyścią dla środowiska biznesu z tejże współpracy, jest duże ułatwienie w funkcjonowanie, a przy tym ograniczenie zbędnych kosztów. Szczególny pożytek uzyskają te firmy które poszukują kandydata charakteryzującego się specjalistyczną wiedzę czy kompetencjami.

            Uniwersytet z kolei może liczyć na promocję oraz zwiększenie zatrudnienia wśród absolwentów, co powinno być głównym celem wszystkich uczelni wyższych. Każdy młody człowiek liczy, że po skończeniu studiów bez problemu znajdzie zatrudnienie. O ile kiedyś było to naturalne, dzisiaj ze względu na powszechną automatyzację oraz zjawisko masowości, nie możemy być pewni że, po skończeniu studiów, odnajdziemy swoje miejsce na konkurencyjnym rynku pracy.

            Oczywistą korzyścią dla studentów jest to, że będą mogli liczyć na znalezienie zatrudnienia, co jest szczególnie pomocne tym, którzy ze względu na określoną specjalizację, nie mogą odnaleźć odpowiedniego miejsca pracy.

            Kooperacja między szkołami wyższymi i światem gospodarczym winna przybrać bardziej aktywną formę, jedną z nich jest proponowany tutaj projekt konsultacji.