UEK Hack Cup

CURRENT STATUS

Completed

SEE RESULTS

Thanks to all Participants!

SEE RESULTS

UEK Hack Cup

Back

Student Notifier

Project description

Student Notifier to system, którego celem jest powiadamianie studentów o uczelnianych sprawach. Jest on podzielony na dwie części. Pierwsza z nich to aplikacja mobilna (w tej chwili przeznaczona na system Android, docelowo można też stworzyć aplikację iOS), z której korzystaliby studenci. Druga część to panel administracyjny, który ma służyć zarządzaniu powiadomieniami. Panel administracyjny to aplikacja webowa napisana w języku PHP, z wykorzystaniem Slim Framework.

System pozwala informować studentów różnymi drogami – poprzez:

  • powiadomienia push,
  • wiadomości email,
  • wiadomości SMS.

Aplikacja mobilna będzie komunikować się z serwerem przez REST API.


Dodatkowym atutem systemu jest jego niski koszt utrzymania. W celu obniżenia kosztów można stworzyć dodatkowo aplikację mobilną, która będzie łączyła się z serwerem i wysyłała SMSy informacyjne. Przy wyborze odpowiedniej taryfy u operatora telefonii komórkowej miesięczne koszty masowej wysyłki SMS mogłyby zamknąć się w kilkunastu zł. Z kolei przy zastosowaniu standardowych usług firm zajmujących się masową wysyłką SMS koszt ten wynosi kilka - kilkanaście groszy za jedną wiadomość.