UEK Hack Cup

CURRENT STATUS

Completed

SEE RESULTS

Thanks to all Participants!

UEK Hack Cup

Back

UEK Events

Project description

UEK Events

Wstęp

Etap projektowania rozpoczęliśmy od stworzenia mapy myśli. Dzięki temu przy pomocy skojarzeń połączyliśmy ze sobą różne aspekty aplikacji, co pozwoliło nam uwolnić kreatywność i sięgnąć po pomysły, które normalnie mogłyby nie przyjść nam na myśl. Dodatkowo, dzięki temu dalszy proces analizy wymagań i projektowania przebiegł dużo sprawniej i szybciej.

Przy projektowaniu skupiliśmy się na funkcjach, jakie aplikacja według nas powinna spełniać. Skupiliśmy się na użytkowniku końcowym, gdyż od funkcjonalności i wygodnego interfejsu w głównej mierze zależy, czy ktokolwiek byłby skłonny z takiej aplikacji skorzystać.

Ostatni proces prac to implementacja prostej makiety oraz przygotowanie dokumentacji. Makieta nie realizuje wszystkich założeń projektowych, a jedynie przedstawia naszą koncepcję wyglądu i działania takiej aplikacji, co należałoby w znaczącym stopniu rozwinąć przy faktycznej implemetacji takiego rozwiązania. W naszej pracy konkursowej załączyliśmy makietę aplikacji webowej, która prezentuje to, co oglądać będą główni użytkownicy aplikacji, czyli studenci.

Założenia aplikacji

Podstawowym celem aplikacji jest wyświetlanie informacji o wydarzeniach do użytkownika końcowego, jakim najczęściej jest student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Należy rozdzielić to na dwie funkcje - wyświetlanie przeglądu wszystkich aktualnych i nadchodzących wydarzeń oraz wyświetlania szczegółowego pojedynczego wydarzenia.

W przypadku samych wydarzeń dokonaliśmy następujących założeń:

Każde wydarzenie odbywa się w określonym miejscu i określonym czasie. Czas i miejsce wydarzenia powinien być prezentowany tekstowo oraz wizualnie.

Wydarzenie posiada tytuł oraz jest powiązane z jedną lub kilkoma kategoriami tematycznymi.

Wydarzenie odbywa się w pewnym języku.

Wydarzenie posiada szczegółowy opis zachęcający do wzięcia udziału w wydarzeniu i

wyróżniający obrazek przyciągający wizualnie do zapoznania się z jego szczegółami.

Wstęp na wydarzenie może być płatny lub bezpłatny, a liczba miejsc na niektóre wydarzenia

może być ograniczona. W przypadku wydarzeń płatnych powinno być możliwe łatwe przeniesienie się na stronę umożliwiającą zakup biletu. W przypadku ograniczonej liczby miejsc, liczba pozostałych wolnych miejsc powinna być widoczna.

Wydarzenie ma organizatora, którego krótki opis powinien być widoczny w szczegółach wydarzenia.

Wyświetlanie dostosowanych podsekcji z informacjami opisanymi szerzej w części poświęconej interfejsowi użytkownika.

Kolejną funkcją aplikacji jest wyszukiwanie i filtrowanie wydarzeń. Użytkownik powinien mieć możliwość znalezienia wydarzenia poprzez wpisanie jego nazwy lub jej części, a także dostosowanie wyświetlania i zawężenia ilości wyświetlanych wydarzeń w związku z pewnymi kryteriami. Przykładowym kryterium filtrowania wydarzeń może być data (np. od 1 lipca 2017 do 31 sierpnia 2017 - wydarzenia tylko wakacyjne), język (np. polski, angielski), kategoria (np. wydarzenia sportowe, wydarzenia naukowe) czy cena (np. wstęp na wydarzenie darmowy, wstęp na wydarzenie płatny).

Użytkownik powinien również mieć swoje konto w systemie, dzięki czemu po zalogowaniu się będzie miał dostęp do uzupełnienia danych osobowych wykorzystywanych za jego zgodą w celach marketingowych i statystycznych, a także pozwoli to na zapisywanie historii wydarzeń na które uczęszczał czy oznaczanie gwiazdką wydarzeń, którymi jest zainteresowany. Udostępnienie maila pozowili również na przesyłanie promowanych przez uczelnię wydarzeń w postaci newslettera oraz powiadomień mailowych o zmianach w wydarzeniach na które jest zapisany (np. aktualizacja godziny rozpoczęcia wydarzenia). W celu zachęcenia użytkowników do zakładania

kont w systemie logowanie powinno być możliwe za pomocą ustandatyzowanego protokołu OAuth2, co pozwoli na błyskawiczną autoryzację przy pomocy istniejącego profilu w serwisach takich jak Facebook, Twitter czy Google+. Oczywiście możliwe będzie również korzystanie z aplikacji anonimowo, bez logowania.

Drugorzędną, ale również niezwykle ważną funkcją aplikacji jest tworzenie i zarządzanie wydarzeniami. Aplikacja powinna udostępniać zabezpieczony panel z dostępem jedynie dla użytkowników uprzywilejowanych i umożliwić im dodawanie własnych wydarzeń i zarządzanie nimi. Oczywiście możliwe powinno być utworzenie dwóch wydarzeń w identycznym czasie, jednak w tym wypadku powinno pojawić się w systemie stosowne ostrzeżenie, dzięki któremu możliwe będzie przeanalizowanie kalendarza jeszcze w celu uniknięcia kolizji. Aplikacja mogłaby zastosować pewne sugestie co do miejsca i czasu wydarzenia, dzięki czemu możliwe byłoby optymalne dostosowanie tych parametrów przy założeniu braku ograniczeń co do dostępności sali, jednak najpierw konieczne byłoby przeprowadzenie badań statystycznych dotyczących preferencji studentów dotyczących czasu i miejsca wydarzeń na uczelni. W skrajnym przypadku należałoby zastosować alogrytm rozwiązujący problemy CSP (ang. constraint satisfaction problem) używany między innymi przy planowaniu harmonogramów.

Opis interfejsu

Opis interfejsu dotyczy jedynie tej części aplikacji, która widoczna jest w przesłanej w konkursie makiecie aplikacji.

Wyświetlanie zbiorcze wydarzeń można rozwiązać dwojako - w postaci listy wydarzeń wyświetlanych chronologicznie w formie osi czasu oraz klasycznie, w postaci kalendarza w formie tabeli z zaznaczonymi wydarzeniami przy poszczególnych dniach. Każde z rozwiązań ma swoje wady i zalety, jak i również zwolenników oraz przeciwników. Czasem preferowany sposób wyświetlania wydarzeń dyktują tylko gusta wizualne użytkownika, dlatego uznaliśmy, że warto, aby aplikacja umożliwiała oba sposoby wyświetlania.

Nasza makieta prezentuje jedynie wyświetlanie w postaci osi czasu. Wyświetlanie w postaci tabelarycznej może zostać zaimplementowane w przyszłości.

Wyświetlanie szczegółów pojedynczego wydarzenia następuje po kliknięciu w wydarzenie w zbiorczym zestawieniu wydarzeń. Sekcja ta jest bardzo ważna, ponieważ z niej można wyczytać najważniejsze informacje będące często kryterium, czy dana osoba uda się na dane wydarzenie, czy też nie. Z tego względu skupiliśmy naszą maksymalną uwagę na tej sekcji tak, aby prezentowane tam dane, których często jest bardzo dużo, były wyświetlane w sposób czytelny, były logicznie oddzielone i nie konkurowały ze sobą o uwagę użytkownika.

Sekcja ta umożliwia wykorzystanie atrakcyjnego obrazka zachęcającego do wzięcia udziału, wyświetlenia tytułu i podstawowych informacji o wydarzeniu. Czas prezentowany jest w formie tekstowej oraz odliczającego zegaru. Na samym dole wyświetlana jest mapa. Szczegółowy opis wydarzenia ma na celu zapoznanie użytkowników z wydarzeniem oraz możliwe jest sprawdzenie liczby wolnych miejsc i wygodnego zakupu biletu na wydarzenie. Przykładowe wydarzenie jest wydarzeniem płatnym.

Dodatkowo, warto byłoby dostosować podsekcję opisu wydarzenia do charakteru wydarzenia tak, jak obecnie robi to wyszukiwarka Google w przypadku niektórych typów treści. Dla przykładu - szukając w internecie jakiegoś przepisu oprócz linków do różnych portali kulinarnych, Google agreguje informacje o przepisie i wyświetla w osobnym okienku podstawowe dane takie jak czas przygotowania, listę produktów, czy ilość kalorii (https://developers.google.com/search/docs/ data-types/recipes). Podobne rozwiązanie możnaby zastosować przy niektórych typach wydarzeń prezentowanych w kalendarzu, jednak wymagałoby to z naszej strony konsultacji z uczelnią w celu określenia jakie typy wydarzeń są organizowane. My pomyśleliśmy o prezentowaniu listy prelegentów w przypadku wydarzeń typu wykład/konferencja czy wyświetleniu logo obu drużyn w przypadku wydarzeń sportowych. Ten pierwszy typ jest zaprezentowany na przykładowym wydarzeniu w makiecie.

W prawym górnym rogu znajdują się przyciski służące do oznaczania gwiazdką danego wydarzenie przez użytkownika oraz udostępniania wydarzenia w mediach społecznościowych.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że nasza analiza wymagań i proces projektowy okazały się owocne i stworzone przez nas rozwiązanie okaże się pomocne w znalezieniu optymalnego rozwiązania na współczesne problemy uczelni w kwestii planowania i promocji wydarzeń. W naszej pracy staraliśmy się podejść do wyzwania z różnych stron - myśleliśmy zarówno od strony czysto technicznej, wizualnej, użytkowej jak i biznesowej. Nasz pomysł na aplikację jest możliwy w realizacji i jesteśmy chętni i gotowi do dalszej współpracy.

O nas

Paweł Błach - student 3 roku Informatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Członek MINE TV - telewizji i filmowego studia filmowego działającego w ramach Centrum Mediów AGH. Miłośnik łączenia nowych technologii z dobrym designem.

Szymon Drąg - student 3 roku Mechatroniki po angielsku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Członek AGH Space Systems - interdyscyplinarnego zespołu konstrukcyjnego AGH specjalizującego się w technologii przemysłu kosmicznego. Pasjonat nauk ścisłych i społecznych.