UEK Hack Cup

CURRENT STATUS

Completed

SEE RESULTS

Thanks to all Participants!

UEK Hack Cup

Back

Zajęcia z biznesem

Project description

W projekcie "Zajęcia z biznesem", chodzi o wprowadzenie na UEK, zajęć prowadzonych przy współudziale firm. Główną ideą jest włączenie praktyków w proces kształcenia studentów Uczelni. Takie rozwiązanie z pewnością przełoży się na lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy, a przedsiębiorcy nie będą już musieli, jak sami to określają "prowadzić nowych, młodych pracowników za rękę" i tracić cennego czasu na dodatkowe ich doszkalanie czy wyjaśnienie jak funkcjonują. Środowisko biznesu zatrudniając absolwenta, chciałoby aby miał on już wcześniej pewną styczność z ich światem w tym wiedzę teoretyczną jak ich praktykę.

Czas poświęcony przez pracowników danej firmy na praktyczną dydaktykę nie będzie czasem straconym dla nikogo, biorąc pod uwagę oczekiwania i wymagania obydwu stron na rynku pracy. Zarzut straty czasu wydaje się tu być niewłaściwy z uwagi na korzyści jakie przedstawiciele firm mogą uzyskać w przyszłości, rekrutując osobę, która już miała kontakt z ich otoczeniem oraz członkami zespołu. Ponadto projekt ten zakłada pewną dowolność w formie prowadzenia zajęć, która jednak musi mieścić sie w granicach rozsądku i powiązaniu z obszarem jakim dana firma zajmuję sie na co dzień i na czym zna sie najlepiej (aby móc przekazać sprawdzoną i pewna wiedzę, umiejętności). Dowolność ta pozwala przedstawicielom świata biznesu na motywowanie studentów do tworzenia czegoś użytecznego, funkcjonalnego dla ich firmy,

Takowe praktyczne zajęcia mogłyby się odbywać co najmniej raz w miesiącu, a członkowie danej firmy mogliby na przykład w ramach wolontariatu, chęci poprawy stosunków czy wypromowania własnej firmy zostać mentorami młodych osób.

Rekomendowanymi formami prowadzenia zajęć są na przykład:

1. Konkurs na najlepsze rozwiązanie - dobieranie studentów w grupy i polecenie stworzenia nowej strategii dla ich firmy, wymyślenie nowego produktu, nowej metody marketingowej i innych użytecznych / potrzebnych rozwiązań na potrzeby ich organizacji.

2. case study czyli analiza przypadku, obecnie popularna forma przy rekrutacji młodych osób. Chodzi tu o przedstawienie określonej sytuacji (realnie związanej z sytuacją firmy), gdzie zadaniem studenta jest rozwiązanie podanego problemu i udzielenie rekomendacji.

3. warsztaty - praca na jakimś sprzęcie, programie komputerowym, gry, burze mózgów, mapy myślowe i inne.