UEK Hack Cup

CURRENT STATUS

Completed

SEE RESULTS

Thanks to all Participants!

SEE RESULTS

UEK Hack Cup

35 submitted works

 • SUPP System

  SUPP System

  SUPP System - narzędzie do zarządzania sprawami w uniwersyteckiej poradni prawnej. Organizuje pracę i wysyła powiadomienia studentom.

 • Platforma mentorska

  Platforma mentorska

  Propozycja pomysłu zakłada utworzenie portalu społecznościowego, na którym zostaną utworzone konta zainteresowanych osób.

 • Innowacyjna personalizacja powiadomień UEK

  Innowacyjna personalizacja powiadomień UEK

  Projekt przedstawia innowacyjne zastosowanie systemów Marketing Automation na potrzeby personalizacji powiadomień UEK.

 • Mój UEK

  Mój UEK

  Mój UEK to aplikacja używająca platformy Facebook Messenger jako kanał komunikacji ze studentami.

 • Dialog UEK z lokalnym otoczeniem

  Dialog UEK z lokalnym otoczeniem

  Propozycja sposobu na przeprowadzenie pilotażowego projektu prac wdrożeniowych w celu wypracowania efektywnego modelu współpracy

 • Spersonalizowane powiadomienia UEK

  Spersonalizowane powiadomienia UEK

  Projekt powstał w celu usprawnienia procesów oraz poprawy funkcjonowania komunikacji między uczelnią a studentami.

 • Online Calendar

  Online Calendar

  Interaktywny kalendarz online dla wydarzeń w kampusie.

 • Projekt Spersonalizowanych Powiadomień - DM

  Projekt Spersonalizowanych Powiadomień - DM

  Dokument zawiera projekt opisowy aplikacji mobilnej która będzie częścią systemu spersonalizowanych powiadomień na UE w Krakowie.

 • powiadomiony student

  powiadomiony student

  System umożliwia wysyłkę powiadomień do zainteresowanych użytkowników poprzez XMPP i GG oraz monitoruje zmiany planu zajęć.

 • Kalendarz wydarzeń UEK

  Kalendarz wydarzeń UEK

  Aplikacja pozwala na wyszukiwanie event’ów organizowanych na kampusie UEK, a także ich planowanie z eliminacją kolizji.

 • Planer UEK

  Planer UEK

  Projekt aplikacji kalendarz wydarzeń UEK. Prezentuje wszystko co dzieje się na uczelni w przystępnej formie kalendarza i mapy.

 • Portal Efektywnej Współpracy

  Portal Efektywnej Współpracy

  Projekt przedstawia innowacyjne podejście do dialogu UEK z lokalnym otoczeniem.

 • myUEK - Student Companion

  myUEK - Student Companion

  Aplikacja na smartphone, zintegrowana z systemami uczelnianymi, składa się z: Harmonogramu Zajęć, Chatroomów, Wydarzeń, Profil.

 • Events - Internetowy kalendarz

  Events - Internetowy kalendarz

  Aplikacja internetowy kalendarz „Events” pozwala na przeglądanie dodanych wydarzeń przez wszystkie osoby mające dostęp do aplikacji.

 • Sieć partnerów UEK

  Sieć partnerów UEK

  Projekt opisuje nowy model współpracy Uniwersytetu z partnerami tworząc sieć powiązań pomiędzy nimi.

 • UEK APP - Spersonalizowane powiadomienia UEK

  UEK APP - Spersonalizowane powiadomienia UEK

  Spersonalizowane powiadomienia UEK - Nowoczesna aplikacja mobilna stworzona na wzór największych serwisów społecznościowych.